OrRe

OrienteringsResultater
Dette er en Orre/Orrfugl

Om OrRe

OrRe (OrienteringsResultater) gir deg resultater fra orienteringsløp i Norge og Sverige. OrRe analyserer resultater og gir deg mulighet til å vise resultatlistene, strekktider og grafer for ditt løp. I stedet for å sjekke resultater på både Brikkesys, Eventor, Sør-Trøndelag bedriftsidrettskrets og NTNUs internløp, kan man nøye seg med én side. OrRe ble skapt våren 2011 av Halvor Lund. Målet var å lage en enhetlig og brukervennlig side for resultater fra orienteringsløp og -konkurranser.

Støtt gjerne videre drift og utvikling av OrRe via Buy me a coffee! Vi setter også pris på tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av OrRe. Ta kontakt på orre@oresultater.no eller på acebook.

Statistikk

Resultatdatabasen inneholder akkurat nå omtrent
168111løpere
16986løp
212425klasser
2536417deltakelser
29591772strekktider

Historie

2011-06-14
Versjon 1 av OrRe lansert, med importering av resultater fra STBIK, internløp og brikkesys. Noe av funksjonaliteten:
  • Samling av resultater fra flere kilder på ett sted
  • Plotting av løpere mot hverandre
  • Utregning av løpskapasitet (LK) for å anslå hvor rask løperen er
2011-09-07
OrRe flyttet til orre.nonempty.org.
2012-07-27
Versjon 2 av OrRe. Noe av den nye funksjonaliteten:
  • Mulighet for å vise strekktider kun for valgte løpere
  • Vesentlig raskere lasting av en del sider (som tidligere var trege)
  • Ny variabel, OrienteringsKapasitet (OK), som skal fortelle noe om orienteringsferdigheter (NB: kun veiledende!)
2012-07-29
Mulighet til å plotte grafer og vise strekktider for felles strekk blant løpere som har løpt ulike klasser.
2013-08-05
Mulighet for å vise alle som har løpt samme løype, uavhengig av klasse, samt "Hvem traff jeg på posten".
2013-09-13
Ny beregningsmetode for OK og LK. Merking av lette og vanskelige strekk.
2013-09-28
Inndeling i regioner og serier, automatisk import av alle løp fra brikkesys og Eventor.
2014-09-07
Korrekt import av stafetter. Det er kun resultater fra Brikkesys som inneholder strekktider.
2015-05-03
Interaktive plott vha. Highcharts.
2016-05-04
OrRe fikk sitt eget domene på oresultater.no!
2016-12-23
  • Import av svenske løp fra svenske Eventor, samt oversettelse til svensk.
  • Plott av klokketid, for å f.eks. se hvem som hang på hvem!