OrRe

OrienteringsResultater

Strekktider for Herrer-Høgås

Gammelt plot
Farger: Første, Andre, Tredje
1 (39) 2 (249)
1 Lars Petter Blikom 42:18
42:18
+
+
0:00
0:00
(1)
(1)
01:42:07
59:49
+
+
0:00
0:00
(1)
(1)